Painosorvaamo Hata Oy – Se paremman palvelun paikka

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Painosorvaamo Hata Oy
Noronkatu 15
35820 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0956123-4

2. Rekisteriasioista vastaava

Eetu Paananen
Puh. 050 542 6900
eetu.paananen@painosorvaamohata.com
Noronkatu 15
35800 MÄNTTÄ

3. Rekisterin nimi

Painosorvaamo Hata Oy:n uutiskirje- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Painosorvaamo Hata Oy:n sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen, asiakas- ja markkinointiviestintään sekä asiakassuhteen muuhun hoitoon. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Painosorvaamo Hata Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista osoitelähteistä. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Listalle voi myös liittyä asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on tallennettu ja sitä ylläpidetään suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.